top.gif (19196 bytes)

Vrh "B"

ICh., Ch. ČR, SR, JCh. ČR, SR, Klubový šampion TTC, 2 x Kl. vítěz ml., 3 x Kl. vítěz, BIS mladý pes, 3. místo BIS mladý pes, res. BIS pes, BIG3, BIG5, BOB, CACIB, res. CACIB, CAC, CWC, CAJC, atd.

Alilah Jackanory

černý a bílý
HD-A

Alilah Freddie

bílý a černý
HD-5/6 (UK)

ICh., Ch. NL, LUX

Total Touch Talk of the Town
černý, bílé znaky

Ch. NL Xclusive Ben Mazar-I-Sharif

ICh., Ch. NL Bread'n Butter Talk of the Town

Ch. B

Boshanti Sybil of Alilah
zlatě sobolí a bílá

Boshanti Marconi

Caramel Dancer at Boshanti

Junior Warrant

Alilah Caprice

černá a bílá
HD-3/5 (UK)

Ch. GB, S

Kyang's Pa-Tin to Alilah
bílý a zlatý

Ch. S Kyang's Hel-Ge

Kyang's Dga'-mo

Ch. GB

Alilah Novana at Boshanti
krémově sobolí

Ch. S, N Thu-Sangs Prince Fabolus Fire Fox at Alilah

Ch. GB Alilah Tamarind of Mizanne

Ch. ČR, PL, Klubový šampion, Junior Champion ČR, 3 x CACIB, Nejlepší fena výstavy, 3 x CAC SR

Jomo Lang-ma-ri Tashi Bodjul

černá
HD-A

ICh., MultiCh.

Tschal-pa von Nama-schu
sobolí
HD-A

ICh., Multi Ch.
Silgarhi Varius
světle sobolí, HD-A

Ch. USA, GB Su-Khyi Kang Rimpoche

Silgarhi Hippolyta

Ch. SK
Cchag-la Sämo Bodjul CS
tricolor, HD-A

Karamain Flying Dutchman

ICh., Ch.CZ, SK, H Chyla von Tanakura

ICh, MultiCh.

Amox Sissybar
černá, bílé znaky
HD-A

Ch. FIN
Karamain La Fontaine
black and tan

Ch. FIN, S Karamain Ramain-Dali-Pa

Ch. FIN Cara Nor Ponya Gyalo du Khyil-Khor

Ch. FIN, EST
Amox Delicious Shag
bílá, černé znaky

Ch. FIN Karamain Pan American

Ch. FIN, Winner 89 Karamain Mata Hari

 

© Nyima Nying Tibetan Terriers