top.gif (19196 bytes)

Vrh "C"

JCh. Německa KTR, CACIB, CAC, VDH-CHA, BOB junior, Erzgebirgs Jugendsieger 2009

Cloudbuster Passion Prince

bílá & sobolí

HD - A
 

Togepi Trumpet Trousers at Macandme

bílá & sobolí

Alilah Ethan at Togepi

tricolor

ICh., Ch. NOR, SWE, GB Kyang´s Pa-Tin to Alilah

Ch. GB Kashi Goodnight Vienna at Jantica

Khados Almost at Angel With Togepi

zlatě sobolí & bílá

Johnie Boy Khados

Ch. GB Khados Long Tall Sally

Khados Pink Passion for Cloudbuster

černá & bílá

Khados Fun Time Frankie

černá & bílá

HD - A

Nefertari Tasmanian Devil

Khados Lucy Limelite of Tibtod

Khados Must be Maude

černá & bílá

Ch. GB Khados Boris the Bold

Cederaire Posh Prudence by Khados

Ch. ČR, PL, Klubový šampion, Junior Champion ČR, 3 x CACIB, Nejlepší fena výstavy, 3 x CAC SR

Jomo Lang-ma-ri Tashi Bodjul

černá
HD-A

ICh., MultiCh.

Tschal-pa von Nama-schu
sobolí
HD-A

ICh., Multi Ch.
Silgarhi Varius
světle sobolí, HD-A

Ch. USA, GB Su-Khyi Kang Rimpoche

Silgarhi Hippolyta

Ch. SK
Cchag-la Sämo Bodjul CS
tricolor, HD-A

Karamain Flying Dutchman

ICh., Ch.CZ, SK, H Chyla von Tanakura

ICh, MultiCh.

Amox Sissybar
černá, bílé znaky
HD-A

Ch. FIN
Karamain La Fontaine
black and tan

Ch. FIN, S Karamain Ramain-Dali-Pa

Ch. FIN Cara Nor Ponya Gyalo du Khyil-Khor

Ch. FIN, EST
Amox Delicious Shag
bílá, černé znaky

Ch. FIN Karamain Pan American

Ch. FIN, Winner 89 Karamain Mata Hari

 

© Nyima Nying Tibetan Terriers