top.gif (19196 bytes)

Vrh "F"

ICh., Ch. ČR, SR, JCh. ČR, SR, Klubový šampion TTC, 2 x Kl. vítěz ml., 3 x Kl. vítěz, BIS mladý pes, 3. místo BIS mladý pes, res. BIS pes, BIG3, BIG5, BOB, CACIB, res. CACIB, CAC, CWC, CAJC, atd.

Alilah Jackanory

černý a bílý
HD-A

 

Alilah Freddie

bílý a černý
HD-5/6 (UK)

ICh., Ch. NL, LUX Total Touch Talk of the Town
černý, bílé znaky

Ch. NL Xclusive Ben Mazar-I-Sharif

ICh., Ch. NL
Bread'n Butter Talk of the Town

Ch. B Boshanti Sybil of Alilah
zlatě sobolí a bílá

Boshanti Marconi

Caramel Dancer at Boshanti

Junior Warrant Alilah Caprice

černá a bílá
HD-3/5 (UK)

Ch. GB, S Kyang's Pa-Tin to Alilah
bílý a zlatý

Ch. S Kyang's Hel-Ge

Kyang's Dga'-mo

Ch. GB Alilah Novana at Boshanti
krémově sobolí

Ch. S, N Thu-Sangs Prince Fabolus Fire Fox at Alilah

Ch. GB Alilah Tamarind of Mizanne

Český šampion, Polský šampion, Klubový šampion TTC, 3x CACIB, Best female, BOB.

Alilah's Velvet Touch (Velvet)

černá, bílé znaky
HD-A

 

Ch.  Waterley Dressed to Impress

černá a bílá
HD-7/8 (UK)

Ch. GB Alilah Offiah

black and tan

Ch. Gemgenes Hansel

Ch. Alilah Zara

Ch. Toplease Talk of the Town

černá a bílá

Ch. NL Xclusive Ben Mazar-I-Sharif

ICh., Ch. NL Bread'n Butter Talk of the Town

Kashi Ulterior Motive by Alilah

černá

ICh., Ch. SWE, FIN  Kashi Midwinter´s Tale of Alilah

černý

Gemgenes Buzz Lightyear

Kashi Kiss in the Dark

Kashi Never Say Never

sobolí

ICh., Ch. SWE, NOR Kyang´s Pa-tin to Alilah

Ch. Kashi Goodnight at Jantika

© Nyima Nying Tibetan Terriers